Home » Over/About Heidi

Heidi (1974) woont en werkt in het Limburgse Arcen en is al heel lang met tekenen en schilderen bezig. Ze heeft het schilderen in haar genen mee gekregen. Na haar opleiding is Heidi gaan reizen waar ze veel landen en culturen heeft bezocht. Deze inspiraties neemt ze mee in haar zoektocht naar de unieke combinatie van abstracte schilderkunst verweven met de authentieke vormen en invloeden van culturen van over de hele wereld.

Haar vroege werk kenmerkt zich door de aanwezigheid van de vele puntjes die ze met kleine penselen of houten stokjes op het doek zet. Vaak geïnspireerd door muziek werkt Heidi uren lang aan het zetten van de duizenden puntjes. Ze werkt hoofdzakelijk met acrylverf, meestal op doek soms op houten paneeltjes of groot kunstof canvas.  Haar kleurgebruik is uitbundig  met soms ongebruikelijke combinaties die, als het doek klaar is, zorgen voor een overweldigend, bijzonder, soms vreemd maar indrukwekkend werk. 

Naast het werk met de puntjes verkend Heidi ook andere richtingen zoals te zien is in een nieuwe reeks pop/street? art portretten. Hierin verkend Heidi nieuwe technieken zoals de combinatie van pastelkrijt met acryl verf en acryl markers.

De werken die ze maakt zijn wat ze zijn op het moment dat ze door Heidi worden gemaakt. Gecreëerd op het moment, het moment van het nu, het moment van het voelen van het beleven, en vaak is dat bij Heidi een interactie met muziek, het bos waar aan ze woont, de beek die achter haar huis stroomt, Heidi stopt erin wat ze op het moment van het maken voelt. Puur gemaakt uit haar hart en spiritualiteit.

 

 

 

 

Heidi (1974) lives and works in Arcen, Limburg, and has been drawing and painting for a long time. She has inherited painting in her genes. After her education Heidi went traveling where she visited many countries and cultures. She takes these inspirations with her in her quest for the unique combination of abstract painting intertwined with the authentic shapes and influences of cultures from all over the world.

 Her early work is characterized by the presence of the many dots that she puts on the canvas with small brushes or wooden sticks. Often inspired by music, Heidi works for hours on finishing the thousands of dots. She mainly works with acrylic paint, usually on canvas, sometimes on wooden panels or large pvc canvas. Her use of color is exuberant with sometimes unusual combinations that, when the canvas is finished, create an overwhelming special, sometimes strange but impressive work.

 Besides working with the dots, Heidi also explored other directions as can be seen in a new series of pop / street? art portraits. Heidi explores new techniques such as the combination of pastels with acrylic paint and acrylic markers.

 The works she creates are what they are when they are made by Heidi. Created in the moment, the moment of the now, the moment of feeling the experience, and with Heidi this is often an interaction with music, the forest where she lives, the brook that flows behind her house, Heidi puts in what she feels at the time of making. Made purely from her heart and spiritual beïng.